De inschrijfvoorwaarden kun je hier downloaden: Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

  1. Je kunt je inschrijven voor een opleiding bij de School voor Fotografie BV via het inschrijfformulier op deze website. De School voor Fotografie hanteert een bedenktermijn van 14 dagen. Inschrijven doe je voor de duur van de opleiding. Voor de basisopleiding is dat 6 lesdagen, voor de fotografieopleiding is dat 25 lesdagen en voor de specialisaties is dat 6 lesdagen. Als je je inschrijft ben je verplicht om het inschrijfgeld en het lesgeld te voldoen. Wil je het lesgeld liever in termijnen betalen, dan kan dat. Vraag ons naar de mogelijkheden.
  1. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De School voor Fotografie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Wordt jouw inschrijving geweigerd, dan wordt het door jou betaalde inschrijfgeld en lesgeld terugbetaald.
  1. Als je je inschrijving ongedaan wilt maken, dan kan dit uitsluitend schriftelijk. Annuleer je de inschrijving meer dan 6 weken vóór aanvang van de opleiding, dan ben je behalve het inschrijfgeld geen verdere kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang is 25% van het gehele lesgeld van de opleiding verschuldigd en bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang is 50% is van het lesgeld verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt geen teruggave van het lesgeld plaats en in geval van termijnbetaling dienen alle termijnen betaald te worden.
  1. Wil je de fotografeopleiding onderbreken en op een later tijdstip examen doen, dan kun je instromen in een andere groep als er een plaats vrij is. Daar zijn kosten aan verbonden, we brengen je daar 300 euro voor in rekening.
  1. Bij maatregelen van de overheid waardoor er geen onderwijs op onze locaties kan zijn, zullen we onze lessen zoveel mogelijk online geven.
  1. De School voor Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan personen en of eigendommen, nog voor vermissing van persoonlijke goederen tijdens de lessen.
  1. Bij diefstal of wangedrag behoudt de School voor Fotografie zich het recht voor om de student van de opleiding te verwijderen. Bij diefstal wordt aangifte gedaan en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
  1. Het copyright en eigendomsrecht van het verstrekte lesmateriaal tijdens de cursussen en opleidingen ligt bij de School voor Fotografie.
  1. Het copyright van foto’s gemaakt door studenten van de School voor Fotografie tijdens de opleiding ligt bij de student.
  1. Foto’s gemaakt tijdens en van lessituaties worden door de School voor Fotografie gebruikt voor promotiedoeleinden.
  1. De School voor Fotografie neemt geheimhoudingsplicht in acht. Zie ook onze Privacystatement.

   

  School voor Fotografie BV,
  April 2020

E-mail: info@schoolvoorfotografie.nl
Je kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer: 076-5203200

School voor Fotografie Breda
Hooilaan1
4816 EM Breda
2e verdieping
Route

School voor Fotografie Utrecht
Concordiastraat 68
3551 EM Utrecht
Route

School voor Fotografie Groningen
De Poort
Friesestraatweg 31
9718 NB Groningen
Route