De algemene voorwaarden kun je hier downloaden: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Je kunt je inschrijven voor een opleiding bij de School voor Fotografie BV via het inschrijfformulier op deze website. De School voor Fotografie hanteert een bedenktermijn van 14 dagen, annuleren kan dan kosteloos. Inschrijven doe je voor de duur van de opleiding. Voor de basisopleiding is dat 6 lesdagen, voor de fotografieopleiding is dat 25 lesdagen en voor de specialisaties is dat 4 lesdagen. Als je je inschrijft ben je verplicht om het inschrijfgeld en het lesgeld te voldoen. Wil je het lesgeld liever in termijnen betalen, dan kan dat. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De School voor Fotografie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Wordt jouw inschrijving geweigerd, dan wordt het door jou betaalde inschrijfgeld en lesgeld terugbetaald.
 3. Als je je inschrijving ongedaan wilt maken, dan kan dit uitsluitend schriftelijk. Annuleer je de inschrijving meer dan 6 weken vóór aanvang van de opleiding, dan ben je behalve het inschrijfgeld geen verdere kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang is 25% van het gehele lesgeld van de opleiding verschuldigd en bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang is 50% is van het lesgeld verschuldigd.Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt geen teruggave van het lesgeld plaats en in geval van termijnbetaling dienen alle termijnen betaald te worden. In geval van restitutie hanteert de School voor Fotografie een terugbetalingstermijn van 14 dagen.
 4. Betalingsvoorwaarden: het lesgeld moet betaald te zijn voor aanvang van de lessen en/of 14 dagen na factuurdatum.
 5. Overmacht: – een opleiding kan starten bij 6 deelnemers, zijn er minder deelnemers dan zal de School voor Fotografie een nieuwe startdatum te plannen.
  – Als er bij ziekte van een docent geen vervanging mogelijk is, zal de les online gegeven of er wordt een nieuwe datum gepland.
 6. Wil je de fotografeopleiding onderbreken en op een later tijdstip examen doen, dan kun je instromen in een andere groep als er een plaats vrij is. Daar zijn kosten aan verbonden, we brengen je daar 300 euro voor in rekening.
 7. De School voor Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan personen en of eigendommen, nog voor vermissing van persoonlijke goederen tijdens de lessen.
 8. Bij diefstal of wangedrag behoudt de School voor Fotografie zich het recht voor om de student van de opleiding te verwijderen. Bij diefstal wordt aangifte gedaan en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 9. Het copyright en eigendomsrecht van het verstrekte lesmateriaal tijdens de cursussen en opleidingen ligt bij de School voor Fotografie.
 10. Het copyright van foto’s gemaakt door studenten van de School voor Fotografie tijdens de opleiding ligt bij de student.
 11. Foto’s gemaakt tijdens en van lessituaties worden door de School voor Fotografie gebruikt voor promotiedoeleinden.
 12. De School voor Fotografie neemt geheimhoudingsplicht in acht. Iedereen gaat vertrouwelijk om met alle gegevens van studenten en andersom wordt ook verwacht dat studenten vertrouwelijk omgaan met alle gegevens van docenten. Zie ook onze Privacystatement.

School voor Fotografie BV,
Februari 2023

E-mail: info@schoolvoorfotografie.nl
Je kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer: 076-5203200

School voor Fotografie Breda
Hooilaan1
4816 EM Breda
2e verdieping
Route

School voor Fotografie Utrecht
Concordiastraat 68
3551 EM Utrecht
Route

School voor Fotografie Groningen
bij Van Houten
Oliemuldersweg 47
9713 VA Groningen
Route