De inschrijfvoorwaarden kun je hier downloaden: Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

1. Je kunt je inschrijven voor een opleiding bij de School voor Fotografie BV via het inschrijfformulier op deze website. De School voor Fotografie hanteert ook de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Inschrijven doe je voor de duur van de opleiding. Voor de basisopleiding is dat 6 lesdagen, voor de fotografieopleiding is dat 25 lesdagen en voor de specialisaties is dat 4 lesdagen.

Als je je inschrijft ben je verplicht om het inschrijfgeld en het lesgeld te voldoen. Wil je het lesgeld liever in termijnen betalen, dan kan dat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De School voor Fotografie BV behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Wordt jouw inschrijving geweigerd, dan wordt het door jou betaalde inschrijfgeld en lesgeld terugbetaald.

3. Als je je inschrijving ongedaan wilt maken, dan kan dit uitsluitend schriftelijk. Annuleer je de inschrijving meer dan 6 weken vóór aanvang van de opleiding, dan ben je behalve het inschrijfgeld geen verdere kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang is 25% van het gehele lesgeld van de opleiding verschuldigd en bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang is 50%  van het lesgeld verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt geen teruggave van het lesgeld plaats en in geval van termijnbetaling dienen alle termijnen betaald te worden.

4. Volg je de fotografieopleiding en wil je later afstuderen, dan ben je € 300 examengeld verschuldigd.

5. De School voor Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan personen en of eigendommen, nog voor vermissing van persoonlijke goederen tijdens de lessen.

6. Bij diefstal of wangedrag behoudt de School voor Fotografie zich het recht voor om de student van de opleiding te verwijderen. Bij diefstal wordt aangifte gedaan en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

School voor Fotografie BV Breda, Januari 2015

E-mail: info@schoolvoorfotografie.nl
Je kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer: 076-5203200

School voor Fotografie Breda
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda
2e verdieping
Route

School voor Fotografie Utrecht
Concordiastraat 68
3551 EM Utrecht
Route

School voor Fotografie Groningen
De Puddingfabriek
Viaductstraat 3-4 
9725 BG Groningen
Route